Logo Search packages:      
Sourcecode: matchbox-desktop version File versions  Download package

mbdesktop_module.c

#include "mbdesktop_module.h"

MBDesktopItem *
mbdesktop_get_top_level_folder(MBDesktop   *mb)
{
 return mb->top_head_item;
}

MBDesktopItem*
mbdesktop_module_folder_create ( MBDesktop *mb,
             char   *name,
             char   *icon_name )
{
 MBDesktopItem* item_folder = NULL;

#ifdef MB_HAVE_PNG
 char *folder_prev_name = "mbfolderprev.png";
#else
 char *folder_prev_name = "mbfolderprev.xpm";
#endif

 item_folder
  = mbdesktop_item_new_with_params( mb, 
               name,
               icon_name,
               NULL,
               ITEM_TYPE_FOLDER
               );

 mbdesktop_item_set_activate_callback (mb, item_folder, 
               mbdesktop_item_folder_activate_cb); 

 item_folder->item_child 
  = mbdesktop_item_new_with_params(mb,
               "Back", 
               folder_prev_name,
               NULL,
               ITEM_TYPE_PREVIOUS
               );
 
 item_folder->item_child->item_parent = item_folder;
 

 mbdesktop_item_set_activate_callback (mb, item_folder->item_child, 
               mbdesktop_item_folder_prev_activate_cb); 

 /* XXXX Below should go in append ! 
 item_folder->item_parent = mb->top_head_item; 

 if (mb->top_head_item->item_child == NULL)
  mb->top_head_item->item_child = item_folder;
 else
  mbdesktop_items_prepend( mb, &mb->top_head_item->item_child, item_folder);
 */

 return item_folder; /* ->item_child; */
}

void
mbdesktop_module_set_userdata (MBDesktop       *mb, 
             MBDesktopFolderModule *folder_module,
             void         *data)
{
 folder_module->user_data = data;
}

void *
mbdesktop_module_get_userdata_from_item (MBDesktop   *mb, 
                MBDesktopItem *item)
{
 /* XXXX broke - see above
 if (item->module_handle)
  return (void *)item->module_handle->user_data;

 if (item->item_parent && item->item_parent->module_handle)
  return (void *)item->item_parent->module_handle->user_data;

 return NULL;
 */
 return NULL;
}


int
mbdesktop_module_get_register_type (MBDesktop *mb )
{
 return mb->type_register_cnt++;
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index